Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Napisz wiadomość do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscioł w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscioł w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj się
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nóż w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosję, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· Żuk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
3724400
odsłon strony od 8 luty 2007
 
ABC Miory, ziemia Miorska, Wilenszczyzna, Kresy


WIKTOR WEGRZYN NIE ZYJE


Pierwszy rok rządu premier Beaty Szydło
Polska


Priorytetami pierwszego roku były: rodzina, rozwój i bezpieczeństwo. Mamy jedną Polskę, to jest nasz dom, to jest nasza ojczyzna, to jest najcenniejsze co mamy. Bądźmy razem budując naszą piękną ojczyznę - powiedziała premier podczas podsumowania roku działalności jej rządu. Chcemy bardzo dokładnie rozliczyć się tych 12 miesięcy z naszymi rodakami – podkreśliła premier Beata Szydło anonsując broszurę zawierająca sprawozdanie z roku rządu PiS.

Wysłany przez admin dnia 11-11-2016 o godz. 12:35:44 (145 odsłon)
(Czytaj więcej... | 819 bajtów więcej | Wynik: 5)
Narodowe Swięto Niepodleglości 2016
Polska
Święto Niepodległości 2016 program

Uczestnicy Święta Niepodległości 2016;
_Prezydent RP,
-Premier Rządu RP wraz z ministrami,
-Marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senatorowie,
-Mieszkańcy Warszawy i całej Polski,
-Wojsko Polskie i szczególni goście żołnierze biorący udział w  II wojnie światowej i żołnierze Wyklęci.
Plan na dzień  święta odzyskania przez Polskę niepodległości:
11 listopada Belweder - siedziba Prezydenta RP otwarty dla zwiedzających
Andrzej Duda o godzinie 9:00 weźmie udział we mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej.
Msza święta za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej
O 10:20 złoży wieniec przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wieńce od Prezydenta RP w Święto Niepodległości
O 10:45 w Belwederze prezydent wręczy odznaczenia państwowe.
Prezydent odznaczył zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu
Defilada historyczna 11 listopada - Na ulicach pojawią się rekonstruktorzy z różnych epok.
Wysłany przez admin dnia 11-11-2016 o godz. 08:52:59 (154 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2646 bajtów więcej | Wynik: 5)
Via Baltica
Polska
VIA BALTICA

Via Baltica – fragment drogi międzynarodowej E67, częściowo zrealizowana jako droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna w Estonii, biegnąca z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego
Wysłany przez admin dnia 07-11-2016 o godz. 15:44:54 (149 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Rozwój Via Carpatia
Polska
VIA CARPATIA

W 2006 r. ministrowie transportu Polski, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali tzw. Deklarację Łańcucką w sprawie utworzenia najkrótszego szlaku drogowego na osi Północ-Południe.
Cztery lata później do inicjatywy dołączyły Bułgaria, Rumunia i Grecja.
Via Carpatia przebiegać ma z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.
W dniu 7-11-2016 Premier Rządu RP pani Beata Szydło uczestniczyła w konferencji „10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość” w Lancucie, w 10 lat po Deklaracji Łańcuckiej. 
Premier Beata Szydło otworzyła w Łańcucie konferencję „10 lat deklaracji łańcuckiej „Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość”. Przypomniała, że odbywa się ona 10 lat po zawarciu z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego deklaracji łańcuckiej, „porozumienia o budowie szlaku, który miał stać się szansą”, łączącego północ i południe Europy.
Premier Beata Szydło podpisała porozumienie o współpracy w budowie korytarza transportowego Via Carpatia. Zabrała także głos podczas sesji otwierającej konferencję. Zdaniem Pani Premier:
-  Via Carpatia otwiera Polsce drogę na świat i na lepszą przyszłość,
– Nadszedł moment, kiedy tak naprawdę rozpoczynamy realizację inwestycji przy Via Carpatia, szlaku o strategicznym znaczeniu dla Europy Środkowo-Wschodniej,
 – Dodała, że wpisuje się on w szanse, które otwierają się przed regionem.
– Via Carpatia jest szansą dla regionu podkarpackiego, ale także dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała premier.
Wysłany przez admin dnia 07-11-2016 o godz. 11:18:45 (181 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2729 bajtów więcej | Wynik: 5)
Program Mieszkanie Plus
PolskaPremier Rządu RP Beata Szydło w dniu 12 października, w Katowicach uruchomiła Program Mieszkanie Plus.
W obecności władz siedmiu śląskich miast, nastąpiło podpisanie listów intencyjnych ws. budowy mieszkań w ramach Programu Mieszkanie Plus. Podano pierwsze lokalizacje mieszkań w siedemnastu miastach, uczestniczących w programie NPM.
Wysłany przez admin dnia 07-11-2016 o godz. 08:35:39 (171 odsłon)
(Czytaj więcej... | 987 bajtów więcej | Wynik: 5)
Wspolpraca Polski z Chinska Republika Ludowa
PolskaPremier Beata Szydło na szczycie Chińska Republika Ludowa - Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) w Rydze, w dniu 5-11-2016 r.
"Ten szczyt to wielka szansa dla naszego regionu" -  powiedziała premier Polski w Rydze przed rozpoczęciem się rozmów w ramach szczytu 16+1.
Premier Beata Szydło z premierem Chińskiej Republiki Ludowej.
Polsko-chińska współpraca  
Jak podkreśliła premier Beata Szydło, "Polska wiąże duże nadzieje z rozwojem współpracy gospodarczej z Chinami". Szefowa polskiego rządu mówiła, że Polsce zależy na szeroko pojętej współpracy gospodarczej, takiej jak realizacja konkretnych projektów z chińskimi partnerami w zakresie sektora technologicznego i transportowego. Zdaniem premier Szydło udział w szczycie Chińska Republika Ludowa - Europa Środkowo-Wschodnia (16+1) wpisuje się w strategię rozmów Polski z Chinami. Jak dodała "planowana jest również w przyszłym roku moja wizyta w Chinach".
Wysłany przez admin dnia 06-11-2016 o godz. 18:27:02 (128 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2586 bajtów więcej | Wynik: 5)
Generał Ryszard Kukliński
PolskaPrezydent RP awansował pośmiertnie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na stopien generała.
Ryszard Jerzy Kukliński był pułkownikiem Wojska Polskiego, zastępcą szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego. W latach 70. i na początku 80. przekazał Amerykanom strategiczne plany wojskowe Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego dotyczące - między innymi - radzieckiej inwazji na Europę. Uprzedził ich o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
W 1981 roku, w obliczu bezpośredniego zagrożenia dekonspiracją, pułkownik Kukliński wraz z rodziną uciekł do Stanów Zjednoczonych. W opuszczeniu Polski pomagały mu amerykańskie służby wywiadowcze.
W USA żył pod zmienionym nazwiskiem. Sąd PRL skazał go w 1984 na śmierć za zdradę i szpiegostwo. Dopiero po transformacji ustrojowej, wyrok uchylono w 1995 roku i przywrócono mu stopień pułkownika, jednak sprawę skierowano ponownie do prokuratury wojskowej.
Wysłany przez admin dnia 05-11-2016 o godz. 16:46:01 (134 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2314 bajtów więcej | Wynik: 5)
Karta Polaka 2016
PolskaWarszawa, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 753 USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „
2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „konsulem”, lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 – wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;”, b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „
4) złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944–1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.”;
Wysłany przez admin dnia 02-11-2016 o godz. 15:19:10 (146 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2468 bajtów więcej | Wynik: 5)
Program Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce
PolskaW dniu 27 września 2016 roku, Rada Ministrów Rządu RP przyjęla „Narodowy Program Mieszkaniowy- NPM”.
Program zakłada budowę lokali na wynajem z możliwością przejęcia ich na własność.
NPM skierowany jest wszystkich Polaków nie mających samodzielnego mieszkania.
Z Programu mogą skorzystać rodziny, osoby planujące założenie rodziny oraz osoby samotne,  bez względu na wiek. Program wdrażany od IV kwartału 2016 r.
Cele NPM:
1.Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających ich nabycie lub wynajęcie po cenach komercyjnych.
2.Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wyłączonych społecznie poprzez niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową.
3. Poprawa warunków mieszkaniowych, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 o godz. 19:06:36 (259 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1961 bajtów więcej | Wynik: 5)
Wyganowscy z Folwarku Aleksandrowo
Okolice Miormiorski napisał "Przesylam pozdrowienia z Anglii.

Jestem synem Wandy Pisarskiej z domu Wyganowska, corka Stanislawa Wyganowskiego i Anielii z Bojarskich, wlascicieli folwarku Aleksandrowo w okolicy Mior.

Moja matka, wtraz z macocha, siostra i siostra przyrodnia byla aresztowany i wyslana na Syberie w r 1940 a ojciec byl aresztowany i uwieziony i zginal pozniej, prawdopodobnie rostrzelany przez NKWD wczasie ucieczki przed najazdem Niemieckim.

Ciekawy jestem czy ktos pamieta moja rodzine. Szczegolnie jestem ciekawy czy istnieje jeszcze dworek w Aleksandrowie. Moja matka dawno temu slyszala ze tam zalozono Dom Dziecka - czy ciagle tak jest?

Pozdrowienia dla ziemi ojczystej mojej Mamy,

Wojciech Pisarski
"
Wysłany przez admin dnia 13-09-2016 o godz. 19:01:13 (233 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)
Twoja opinia
Za katastrofę w Smoleńsku odpowiada

Donald Tusk Premier Rządu RP
Rząd RP
Władimir Putin Premier Rządu Rosji
Rząd Rosji
Załoga samolotu
Kontrolerzy lotu w SmoleńskuWyniki
Ankiety

Głosów 599
 
Poszukuje Rodziny

 Szukam rodziny Masło i Stepien
 Poszukuję Wacława Szabuckiego.
 Rodzina Wolkow z Mior
 Poszukuję Rodziny Milewskich Maciuki k. Mior
 Poszukuję rodziny Poniznik z Mior i oklicy
 Rodzina Alchimowicz
 Rodzina Zacharewicz z okolicy Mior
 Rodzina Astapkowicz
 Rodzina Szłowieniec
 Stankiewicz Chadasewicz Dargiel Miszczenko

ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny Forums

 
Ostatnie 5 artykułów
· Pierwszy rok rządu premier Beaty Szydło
[ 145 odsłon ]
· Narodowe Swięto Niepodleglości 2016
[ 154 odsłon ]
· Via Baltica
[ 149 odsłon ]
· Rozwój Via Carpatia
[ 181 odsłon ]
· Program Mieszkanie Plus
[ 171 odsłon ]
 
Do pobrania
· 1: Marsz Sybiraków
· 2: Adam Mickiewicz Dziady cz. 3
· 3: Do Szopy Hej Pasterze
· 4: Mapa Mior i okolicy z 1939 roku
· 5: Hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego
· 6: Dzien Jeden w Roku
· 7: Bog Sie Rodzi
· 8: Gdy Sliczna PannaDorozkarnia
· 9: Anioł Pasterzom Mówił
· 10: Pojdzmy Wszyscy
 Optimum; 1280x1020, ISO-8859-2, Mozilla-Firefox, SeaMonkey
KRESY 2016