Godlo, flaga, hymn Polski  Polska  Marszalek Jozef Pilsudski   Polska i Litwa   Konstytucja 3 Maja  Po 17-09-1939r.   Jan Pawel II   Katyn Zbrodnia Sowiecka  
Portal edukacyjny dla Polaków na Wschodzie; Miory, Wilenszczyzna, Kresy.    Witamy i pozdrawiamy naszych Rodaków na Wschodzie, tych co Polska ich opuściła !
e-mail
Kto ty jestes ?
Polak maly

Jaki znak twoj ?
Orzel Bialy


www.miory.eu
  Zarejestruj się
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Top 10
· Napisz wiadomość do nas
· Rekomenduj nas
· Do pobrania
· Ankiety
· Linki Miory, Polska
· Kontakt z nami
 
Miory
· Koscioł w Miorach
· Family from Miory
· Miory i Ziemia Miorska
· Widok miasta i mapa
· Miory powiat
· Miory i okolica
· Koscioł w Miorach foto
· Modlitwy
· Ks. Józef Borodzicz
 
Po 17-09-1939
· Mordy na Polakach
· Przesladowania dzieci
· Wyloguj się
 
I i II Wojna Swiatowa
· Pakt Ribbentrop Molotow
· II Wojna Swiatowa
· Chronologia II Wojny
· 17-09-1939 rok. Nóż w plecy
· 17-09-1939 r. Agresja SU
· Wojna polsko bolszewicka 1920
· Okupacja Polski, przez Rosję, 1772, 1793, 1795
· Konstytucja 3 Maja 1791
 
Literatura
· Reduta Ordona
· Janko muzykant
· Żuk i Biedronka
· Lokomotywa
· Rota
· Bogurodzica
· Czerwone maki na Monte Casino
· Kto Ty jestes
· My Pierwsza Brygada
· Pan Tadeusz
 
Statystyka
Otrzymaliśmy
10473943
odsłon strony od 8 luty 2007
 
Kalendarium II Wojny Światowej
Chronologia II Wojny Światowej


1.IX.1939 – atak III Rzeszy na Polskę (Fall Weis) , początek II Wojny Swiatowej,
3.IX.1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję (wraz z państwami zależnymi bez działań wojennych,
5.IX.1939 – opuszczenie stolicy przez władze państwowe RP,
7.IX.1939 – kapitulacja załogi Westerplatte,
9–18.IX.1939 – bitwa nad Bzurą,
17.IX.1939 – Agresja Związku Sowieckiego na Polskę, wypełnienie sojuszniczych zobowiązań paktu Ribbentrop Mołotow,
22–28.IX.1939 – oblężenie Warszawy przez Niemców,
5.X.1939 – pod Kockiem kapituluje ostatnia jednostka WP – Samodzielna Grupa Operacyjna ,,Polesie”,
30.IX.1939 – 12.III.1940 – wojna Związku Sowieckiego z Finlandią (zimowa), zakończona klęską Finlandii,
9.IV.1940 – Agresja Rzeszy na Danię i Norwegię,
V–VI.1940 – Atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg. Po ich kapitulacji (15.V. Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii), Niemcy uderzają 5.VI na Francję,
22.VI.1940 – Kapitulacja Francji w Compiègne, północna cześć pod okupacją, na południu – rząd kolaboracyjny Vichy,
27.VI.1940 – Zajęcie przez ZSRR rumuńskiej Besarabii i płn. Bukowiny,
3-6.VIII.1940 – Aneksja przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii jako republik związkowych,
8.VIII-31.X.1940 – Lotnicza ,,bitwa o Anglię”, porażka Niemiec,
31.III-13.IV.1941 – Wojska włoskie wraz z niemieckim korpusem gen. Erwina Rommla, podejmują działanie zaczepne w Libii, powstrzymane przez Brytyjczyków
22.VI.1941 – Wojna sojuznikow, agresja III Rzeszy na Związek Sowiecki. Do grudnia wojska niemieckie docierają w rejon Moskwy, Leningradu i Rostowa n. Donem,
XII.1941 – Armia Czerwona odrzuca Niemców spod Moskwy i przechodzi do kontrnatarcia,
7.XII.1941 – Atak Japonii na amerykańską bazę marynarki w Pearl Harbor, przyłączenie się USA do wojny, sukcesy japońskie do VI 1942,
V-XI 1942 – W Płn. Afryce Brytyjczycy pod naporem wojsk Osi wycofują się do Egiptu, po otrzymaniu posiłków przechodzą do natarcia,
3-5.VI.1942 – Bitwa o Midway. Zwycięstwo U.S. Navy, początek ofensywy USA na Pacyfiku,
VI-X.1942 – W ofensywie na południu ZS wojska niemieckie podchodzą pod Stalingrad,
VIII.1942-2.II.1943 – Bitwa o Stalingrad, zniszczenie niemieckiej 6. Armii, kontrofensywa Armii Czerwonej,
23.X-3.XI.1942 – Zwycięstwo sojuszników pod El-Alamejn, kapitulacja wojsk włoskich, niemieckie oddziały wycofują się do Tunezji, gdzie kapitulują w I.1943),
XI.1942-V.1943 – W płn. Afryce alianci zwyciężają nad wojskami Osi
18.I.1943 – Armia Czerwona przerywa blokadę Leningradu (trwającą od IX.1941)¸
V.1943-VII.1944 – Zwycięskie operacje Armii Amerykańskiej, opanowanie większości wysp na Pacyfiku,
5.VII.-23.VIII.1943 – Największa bitwa pancerna w historii, klęska Niemiec, rozpoczęcie natarcia Armii Czerwonej,
10.VII-17.VIII.1943 – Lądowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita Mussoliniego- koniec reżimu faszystowskiego we Włoszech,
IX.1943 – Nowy rząd włoski, po podpisaniu kapitulacji (3.IX.), wypowiada wojnę Niemcom,
3.I.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej na przedwojenne ziemie polskie,
6.VI.1944 – Lądowanie aliantów w Normandii, utworzenie frontu zachodniego,
VII.1944 – Osiągnięcie przez Armię Czerwoną linii Wisły,
25.VIII.1944 – Wyzwolenie Paryża przez aliantów,
23-26.X.1944 – Druzgocąca klęska Japońskiej Cesarskiej Floty na Filipinach,
12-27.I.1945 – Ofensywa Armii Czerwonej,
16.IV.1945 – Armia Czerwona rozpoczyna operację berlińską,
24-25.IV.1945 – Wojska Aliantów na froncie zachodnim dochodzą do Łaby,
26.IV-2.V.1945 – Szturm Berlina,
7-8.V.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy na obu frontach,
6 i 9.VIII.1945 – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki,
8.VIII.1945 – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR,
2.IX.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej.

Sprawa polska

27.IX.1939 – Utworzenie przez. Gen. Michała Karaszewicza – Tokarzewskiego pierwszej podziemnej organizacji wojskowej – Służby Zwycięstwu Polski,
30.IX.1939 – Prezydentem RP zostaje Władysław Raczkiewicz, powołanie rządu emigracyjnego w Paryżu z gen. Władysławem Sikorskim na czele,
12.X.1939 – Na ziemiach polskich zajętych przez Wermacht powstaje Generalne Gubernatorstwo, reszta ziem wcielona do III Rzeszy,
2.XI.1939 – Aneksja ziem polskich zajętych przez Armię Czerwoną do Związku Sowieckiego,
7.XI.1939 – Naczelnym wodzem Polskich Sił Zbrojnych zostaje gen. Władysław Sikorski,
XII.1939-I.1940 – Tworzenie Związku Walki Zbrojnej, tajnej org. wojsk. Na terenach obu okupacji,
II.1940 – Początek masowych deportacji ludności polskiej z ziem wcielonych do Związku Sowieckiego,
24.II.1940 – Powstaje Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), złożony z przedstawicieli PPS, SN, SL i SP. Od VI.1940 uznany za oficjalną reprezentacje polityczną kraju,
III-V.1940 – Rozstrzelanie przez NKWD, 25000 polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Twerze (pochowani w Miednoje),
IV.1940 – Rząd RP powołuje Delegaturę Rządu na Kraj, odp. za administrację cywilną w podziemiu,
V-VI.1940 – Udział jednostek WP w obronie Francji,
27-28.VI.1940 – Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w walkach o port norweski w Narwiku,
30.VI.1940 – Płk Stefan ,,Grot” Rowecki organizuje Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej,
VIII-X.1940 – Udział polskich dyw. lotniczych w ,,bitwie o Anglię”,
1940 – Utworzenie getta żydowskiego w Warszawie,
XI.1940 – Konspiracyjne władze ruchu ludowego powołują Straż Chłopską – późniejsze Bataliony Chłopskie,
III-IV.1941 – Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich w obronie Tobruku,
30.VII.1941 – Podpisanie układu Sikorski-Majski, wznowienie stosunków dyplomatycznych RP ze Związkiewm Sowieckim, zgoda Rosjan na amnestię dla Polaków i formowanie w Związku Sowieckim Armii Polskiej,
14.II.1942 – Przemianowanie ZWZ na Armię Krajową,
XI.1942 – Utworzenie Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Armii Krajowej,
4.XII,1942 – Założenie Rady Pomocy Żydom ,,Żegota” przy Delegaturze Rządu RP na Kraj,
1.III.1943 – Utworzenie Związku Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską na czele,
21.III.1943 – PKP przekształca się w Krajową Radę Porozumiewawczą,
19.IV-8.V.1943 – Powstanie w getcie warszawskim,
26.IV.1943 – Zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim przez Związkiem Sowieckim po odkryciu grobów w Katyniu. Tworzenie wojsk polskich zależnych od Armii Czerwonej,
30.VI.1943 – Aresztowanie kom. Głównego AK gen. Stefana ,,Grota” Roweckiego. Jego następcą jest gen. Tadeusz ,,Bór” Komorowski,
4.VII.1943 – Śmierć gen. Władysława Sikorskiego w katastrofie lotniczej w Gibraltarze,
14. VII.1943 – Na czele rządu na Uchodźctwie staje Stanisław Mikołajczyk, naczelnym wodzem gen. Kazimierz Sosnkowski,
12.X.1943 – Bitwa 1. Dyw. Piechoty Im. T. Kościuszki pod Lenino,
20.XI.1943 – Rozkaz komendanta głównego AK o realizacji planu ,,Burza”,
31.XII.1943 – Komuniści polscy tworzą Krajową Radę Narodową z Bolesławem Bierutem na czele,
9.I.1944 – Delegatura Rządu pow. Radę Jedności Narodowej,
11-18.V.1944 – Udział 2. Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino, zak. zdobyciem go przez Polaków,
20.VII.1944 – Utworzenie przez komunistów polskich w Moskwie Rządu Tymczasowego – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN),
22.VII.1944 – Ogłoszenie Manifestu PKWN,
VII.1944 – Rozbrojenie i aresztowanie przez władze sowieckie ok. 50 tys. żołnierzy AK (wywiezieni w głąb ZSRR),
1.VIII-2.X.1944 – Powstanie warszawskie,
VIII.1944 – Walki 1. dyw. pancernej gen. Stanisława Maczka pod Falaise we Francji,
6.IX.1944 – Dekret PKWN o reformie rolnej,
17-26.IX.1944 – Udział 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego w operacji ,,Market- Garden”,
31.XII.1944 – Przekształcenie PKWN w Rząd Tymczasowy z Edwardem Osóbką- Morawskim na czele,
19.I.1945 – Rozwiązanie AK przez komendanta głównego gen. Leopolda Okulickiego,
IV-V.1945 – Udział Polskiej 1. Dyw. Piechoty z jednostkami wsparcia w szturmie Berlina

Konferencje

14.VIII.1941 – Podpisanie Karty Atlantyckiej przez Winstona Churchilla i Franklina D. Roosevelta (zasady polityki obu państw),
1.I.1942 – Deklaracja Narodów Zjednoczonych (nie mylić z ONZ) w Waszyngtonie 26 państw (w tym Polskę) walczących z Osią,
28.IX-1.XII.1943 – Konferencja w Teheranie. Stalin, Roosevelt i Churchill omawiają plany prowadzenia wojny z III Rzeszą, przyszłość powojennych Niemiec i świata, utworzenia frontu zachodniego oraz wstępnie ustalają wschodnią gran. Polski na linii Curzona, zachodniej na Odrze,
4-11.II.1945 – Konferencja w Jałcie. ,,Wielka trójka” uzgadnia plany prowadzenia wojny w Europie i na Dalekim Wchodzie, zasady okupacji Niemiec, organizacji powojennego świata, a także granice Polski: wschodnią na linii Curzona, zachodnią na linii Odry i Nysy,
25.IV-26.VI.1945 – Konferencja założycielska ONZ w San Francisco, podpisanie karty Narodów Zjednoczonych przez przedstawicieli 51 państw walczących z blokiem faszystowskim,
17.VII-2.VIII.1945 – Konferencja w Poczdamie szefów rządów i ministrów sprawa zagranicznych USA, ZS i Anglii.
Uzgodniono rozwiązania w kwestii powojennych Niemiec: demilitaryzacji, denazyfikacji, demokratyzacji i demonopolizacji, spłaty reparacji wojennych przez Niemcy, podział Niemiec i Berlina na 4 strefy okupacyjne; amerykańską, brytyjską, francuską i sowiecką oraz zmiany polityczne i terytorialne w powojennym świecie.
Ustalono także zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej, kwestie z wysiedleniem niemieckiej ludności i przeprowadzeniu w Polsce demokratycznych wyborów.
Wysłano dnia 04-03-2007 o godz. 19:13:05 przez admin
 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.
 
Pokrewne linki
· Więcej o informacje
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o informacje:
Godlo, flaga i hymn Polski

 
Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4.91
Głosów: 148


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 

¤footer_message

Przyjaciele Mior: Poznan UE