Agresja Rosji na Gruzję WOJNA
Data: 09-08-2008 o godz. 18:46:26
Temat:


Agresja Rosji na Gruzję. WOJNA na Kaukazie.
NIECH ŻYJE WOLNA GRUZJA !

Działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na terytorium Osetii Płd. są sprzeczne z prawem międzynarodowym i są aktem agresji - oświadczył prezydent Lech Kaczyński. Poinformował, że we wspólnej deklaracji przywódcy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii "zdecydowanie potępili działania rosyjskich sił zbrojnych, wymierzonych przeciwko suwerennemu i niepodległemu Państwu Gruzińskiemu".
Lech Kaczyński Prezydent RP 9 sierpnia 2008 r.

Деятельность вооруженных сил Российской Федерации на территории Южной Осетии в Грузии. идут вразрез с международным правом и являются актом агрессии, - Президент Лех Качиньский сказал. Он сказал, что в совместной декларации лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии "решительно осудили действия российских вооруженных сил, против суверенного и независимого Госыдарства Грузия".
Польский президент Лех Качиньский 9 августа 2008 года

Россия угроза мира. Агрессия России в Грузии. Война в Кавказе. ГРУЗИИ МИР !
69 lat temu Hitler i Stalin mówili, że bronią swoich obywateli.
69
лет тому назад Гитлер и Сталин говорили, что освобождяют своих граждан.

Napaść Rosji na Gruzję. Osetia Poludniowa przyczółek do agresji na wolną Gruzję.
Wojna z zastosowaniem lotnictwa, czołgów, piechoty i komandosów.
Rosja, poprzez ostrzał artyleryjski z Osetii terytorium Gruzji, podstępnie wciągnęła Gruzję do wojny.
W ciągu ostatnich miesięcy tygodni i dni Wolny Demokratyczny Świat przyglądał sie prowokacjom Rosji wobec Gruzji. Świat tolerował i nie reagował wystarczająco na wszelkie ataki min. ostrzał samolotów zwiadowczych.
Rosja stosuje odwieczną metodę, sprawdzoną wobec wszystkich okupowanych przez Rosje Narodów; пищит и лезет.
Polska i kraje bałtyckie pamiętają agresję Rosji wspólnie Z Hitlerem i Germanią, w dniu 17 września 1939 roku. Tego nie można zapomnieć, scenariusz zawsze ten sam. Agresja pod pozorem wyzwolenia i niesienia na czołgach tzw. "pokoju w wydaniu rosyjskim". Ten pokój i wyzwolenie zawsze oznacza agresje i okupacje Ziemi i Narodu. Mordy, deportację i niszczenie kultury Narodu, przymusowa rusyfikacja. Tak wygląda wolność w wydaniu rosyjskim.
Na szczęście Unia Europejska i NATO, to dzisiaj także Polska i Kraje Bałtyckie. Dlatego tak zdecydowana reakcja tych krajów na kolejna wojnę i podboje Rosji. Świat nie może tolerować terroryzmu państwowego i agresji Rosji na Gruzję wolny i demokratyczny kraj. Najwyższy czas zdać sobie sprawę z tego, że Rosja uznaje tylko knut, jest uległa tylko wobec sily i zdecydowanej postawy Państw demokratycznych.
Zastanawia postawa niemieckiego wiceministra spraw zagranicznych, akceptującego agresję Rosji. Pamiętamy, że Niemcy i Rosja to wspólni agresorzy i okupanci ziem Polski i krajów bałtyckich a także innych państw Europy i Azji, w wiekach XVIII do XX. Oni zawsze znajdowali wspólne interesy i język porozumiewania.


Русские захватчики напали на ГРУЗИЮ !
Агрессия России в Грузию. Южная Осетия плацдарм для агрессии против свободной Грузии.
Война с использованием авиации, танков, пехоты и рейнджеры.
Россия, по артиллерийскому обстрелу с территории Осетии, втянула Грузию в войну.
В последние месяцы, недели и дни внимательно мир присматривался действием России против Грузии. Мир смотрел и не в достаточной степени реагировал на нападения мин.
Россия нпуменяет многократный проверееный метод вс всех оккупированных странах; пищит и лезет.
Польша и балтийские страны помнят агрессию России совместно с гитлеровской Германией, 17 сентября 1939 года. Этого мы не забудем, всегда один и тот же сценарий. Агрессия и освобождения основанием для привлечения на танках "Мир русской версии". Этот мир и освобождение всегда означает агресю и окупирование Земли и народов. Убийства, депортации и уничтожения культуры нации, вынужденaя русыфикаця. Так выглядит свобода в освобождении русскими.
К счастью, Европейский союз и НАТО, это в настоящее время также прибалтийские государства и Польша. Мир не может соглашатся с государственным терроризмом и агрессией из России в Грузию. Время узнать, что Россия признает только кнут, и боитса толко силы.
В отличие от этого, требует осуждения позиция германсково министра бнутренных дел, согласного агрессии России. Мы помним о том, что Германия и Россия это общие agresorzy Польши, стран Балтийских и других стран Европы и Азии, в течении восемнадцатого-двадцатого веков. Они всегда находили общие интересы и язык общения.

Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=215