Ksiądz Michał Dalinkiewicz parafia Miory
Data: 19-04-2007 o godz. 20:17:04
Temat: Miory


Ksiądz Michał Dalinkiewicz parafia Miory


Michał Dalinkiewicz urodził się 4 VI 1891 roku w Zabrzeziu koło Wołożyna. Jego rodzice, Franciszek i Rozalia z Horydów, mieli małe gospodarstwo rolne. Michał był najstarszym dzieckiem. Miał jeszcze dwie siostry i dwóch braci. Przebywając jakiś czas u rodziców matki w Michałkoniach koło Oszmiany nauczył się tam od dziadków czytać po polsku z książeczki do nabożeństwa. W 1905 roku wrócił do Zabrzezia i zaczął uczyć się szkółce polskiej, założonej przez ówczesnego proboszcza ks. Aleksandra Łoszakiewicza. Nauczycielem w niej był młody Michał Sopoćko, znany nam dziś powszechnie kapłan - apostoł Miłosierdzia Bożego. Wkrótce jednak władze carskie tę szkółkę zamknęły i Michał Dalinkiewicz dalej uczył się w szkole rosyjskiej. Gdy znowu otwarto polską szkołę, Michał zaczął do niej uczęszczać. Potem jakiś czas był na służbie w Bobrówce u państwa Najranowskich, gdzie mógł przeczytać bardzo wiele książek polskich, głównie o treści religijnej. Przez jakiś czas sam był prywatnym nauczycielem w szkółce potajemnej w majątku Skyrzyplewo, potem w Miłejkowie. Obie szkółki polskie zamknęła jednak policja carska, a sam Michał był sądzony w Oszmianie. Pracował przez jakiś czas w mleczarni w Horodźkach jako "serowar".
Obudziło się w nim w tym czasie powołanie kapłańskie. Będąc w Ostrej Bramie bardzo prosił Matkę Boską o to, by mógł zostać księdzem. Mimo oporu rodziców zdecydował się w listopadzie 1912 roku na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Znalazł się w Jersey City koło Nowego Jorku. Pracował tam najpierw na stacji kolejowej, potem w fabryce, a stąd wziął go na zakrystiana ks. Bolesław Kwiatkowski z parafii św. Antoniego. Przepracował tu dwa i pół roku i jednocześnie uczył się wieczorowo. We wrześniu 1915 roku rozpoczął naukę w kolegium w Orchard Lake przy Seminarium Duchownym. Na naukę trochę zarobił wcześniej, a ponadto pracował na to w czasie wakacji. Po skończeniu kolegium (6 lat nauki) wrócił w 1921 roku do wolnego już kraju i wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Ukończył je w 1925 roku i 6 czerwca przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Jerzego Matulewicza. Pierwszą Mszę Świętą - tak jak niegdyś obiecał Matce Boskiej błagając o łaskę zostania kapłanem - odprawił w Ostrej Bramie.

Pierwszą placówką pracy kapłańskiej ks. Michała była parafia Miory (wikariat), skąd po roku został przeniesiony do Głębokiego. Pracował tu jako prefekt szkół powszechnych. Stąd w 1928 roku abp Romuald Jałbrzykowski przeniósł go na wikariat do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wilnie, a po roku - do Łyntup, gdzie był nie tylko prefektem szkół, ale i wizytatorem lekcji religii. W 1934 roku otrzymał nominację na proboszcza w Skrundziach w powiecie słonimskim oraz administratora w Rudzie Jaworskiej. Obie placówki nie miały kościołów i były oddalone od siebie o 18 km. W Skrundziach była stara modrzewiowa kaplica na cmentarzu grzebalnym, natomiast w Rudzie Jaworskiej kaplica była urządzona w domu mieszkalnym. >>>>>>>


Ks. Tadeusz Krahel
Artykuł jest z ABC Miory, Wilenszczyzna, Bialorus, Kresy Portal Edukacyjny
http://www.miory.eu

Adres tego artykułu to:
http://www.miory.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=50